Přehled přihlášených družstev

Soutěžní družstva: Univerzita Palackého, Ostravská univerzita, Masarykova univerzita, České vysoké učení technické, Západočeská univerzita, Univerzita J. E. Purkyně, Univerzita Pardubice, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Náhradní družstva: Ostravská univerzita, Univerzita Palackého, Masarykova univerzita, Západočeská univerzita 13.2.2024 – 15:38

Přehled přihlášených družstev Read More »