Přihlášky uzavřeny – seznam družstev

Soutěžní družstva:
Univerzita Palackého,
Ostravská univerzita,
Masarykova univerzita,
České vysoké učení technické,
Západočeská univerzita,
Univerzita J. E. Purkyně,
Univerzita Pardubice,
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,
Technická univerzita v Liberci
Jihočeská univerzita
Prešovská univerzita
Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislave
Ostravská univerzita 2
Univerzita Palackého 2
Masarykova univerzita 2

8.4.2024 – 15:00