Přehled přihlášených družstev

Soutěžní družstva:
Univerzita Palackého,
Ostravská univerzita,
Masarykova univerzita,
České vysoké učení technické,
Západočeská univerzita,
Univerzita J. E. Purkyně,
Univerzita Pardubice,
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Náhradní družstva:
Ostravská univerzita,
Univerzita Palackého,
Masarykova univerzita,
Západočeská univerzita

13.2.2024 – 15:38